Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem produktu Bulkamid? - Szpital Medfemina | Wrocław
YT FB
flowers flowers 2 3

Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem produktu Bulkamid?

Większość kobiet leczonych produktem Bulkamid zgłasza całkowite ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia objawów, a wiele z nich zauważa poprawę, gdy tylko opuszczają gabinet lekarski, szpital lub klinikę. Chociaż całkowity brak wycieku moczu jest najbardziej pożądanym rezultatem leczenia, wiele kobiet za skuteczne leczenie uważa znaczące zmniejszenie ilości i częstotliwości wycieku moczu spowodowanego wysiłkowym nietrzymaniem moczu, w rezultacie czego mogą powrócić do większości codziennych zajęć. Jeśli złagodzenie objawów nie jest wystarczające po podaniu produktu Bulkamid, można wykonać dodatkowe wstrzyknięcie (wstrzyknięcie uzupełniające) w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Zaleca się odczekać co najmniej 4 tygodnie po pierwszym zabiegu przed wykonaniem kolejnego wstrzyknięcia. Jeśli po pierwszym zabiegu nadal występuje wyciek moczu, porozmawiaj z lekarzem o dodatkowym leczeniu.

Zaletą leczenia produktem Bulkamid jest to, że prawdopodobnie uwolnisz się od niepożądanego wycieku moczu lub przynajmniej będziesz doświadczać epizodów wycieku moczu znacznie rzadziej. Pacjentki biorące udział w badaniach klinicznych produktu Bulkamid zapytano jak odczuwają skuteczność leczenia 12 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu. Ponad trzy czwarte kobiet zgłosiło, że nietrzymanie moczu zostało wyleczone lub złagodzone, a u około dwóch trzecich ustąpiło całkowicie. Badania kliniczne produktu Bulkamid wykazały również, że efekt prawdopodobnie będzie się utrzymywał przez wiele lat. Dostępne są dane, które pokazują, że większość kobiet leczonych ponad 7 lat temu nadal zgłasza korzyści z leczenia.

 

Call Now Button