Chirurgia mikrograficzna Mohsa - Szpital Medfemina | Wrocław
YT FB
flowers flowers 2 3

Chirurgia mikrograficzna Mohsa

Chirurgia mikrograficzna Mohsa (CMM) – etapowe wycięcie nowotworów ze śródoperacyjną kontrolą histopatologiczną marginesów. 

W leczeniu nowotworów skóry stosowanych jest wiele metod, między innymi: kriochirurgia, radioterapia, terapia fotodynamiczna, czy wycięcie chirurgiczne. Ich dobór zależy od charakterystyki danego przypadku nowotworu, a w szczególności – od przewidywalnego (na podstawie znanych czynników ryzyka) stopnia agresji.

Chirurgia mikrograficzna Mohsa jest jedyną metodą która umożliwia radykalne i jednocześnie wybiórcze usunięcie nowotworu, dzięki etapowemu wycięciu chirurgicznemu z pełną śródoperacyjną kontrolą histopatologiczną marginesów. Niezbędnym warunkiem prowadzenia takich badań histologicznych jest skośno-horyzontalne wycięcie guza z następową – specyficzną i szybką preparatyką tkanek. Wycięte tkanki są opracowywane pojedynczo lub dzielone na fragmenty; każdy z nich jest oznaczony kodem kolorystycznym. Tkanki te wraz z markerami są orientowane przestrzennie z zastosowaniem dokładnej dokumentacji graficznej, tzw. mapy guza (tumor mapping). Są one następnie zamrażane, formowane i wklejane w marznące medium naniesione na stolik kriostatu (czynności te są wykonywane w natrysku ciekłego azotu w specjalnym urządzeniu laboratoryjnym, opatentowanym przez Andrzeja Bieńka i dr inż. Janusza Szymkowskiego). Po umieszczeniu w kriostacie wykonuje się skrawki, odpowiadające całemu marginesowi chirurgicznemu. Następnie, po ich utrwaleniu i zabarwieniu powstają preparaty histologiczne; czas ich sporządzania wynosi przeciętnie 30 minut.  W trakcie badania pod mikroskopem stwierdza się, czy marginesy chirurgiczne są wolne od nowotworu, czy też widoczne są w nim ich nacieki. Jeżeli nie ma nowotworu – rana pooperacyjna jest zamykana z zastosowaniem odpowiednio dobranej metody rekonstrukcyjnej. Jeżeli występują nacieki nowotworu – ich lokalizacja jest dokładnie określana i zaznaczana na „mapie guza”. Umożliwia to w dalszym etapie wybiórcze wycięcie chirurgiczne bez nadmiernego wycinania tkanek zdrowych. Cykl wycięcie – badanie histologiczne trwa aż do momentu całkowitego usunięcia tkanek nowotworowych, co może mieś miejsce po różnej liczbie etapów (wg. naszego doświadczenia od 1 do 11). Dopiero po stwierdzeniu braku nacieków nowotworu w ostatnim etapie wycięcia czyli w całym marginesie wycięcia, zarówno bocznym jak i głębokim – ubytek może być zamknięty. Stosowane są różne metody rekonstrukcyjne, np.: z zastosowaniem zeszycia, plastyki przeszczepami lub płatami. Czasem najkorzystniejszą opcją jest jednak pozostawienie rany do zagojenia samoistnego.

Leczenie sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa jest wskazane głównie w rakach podstawnokomórkowych zaawansowanych, źle odgraniczonych, nawrotowych, w agresywnych odmianach histologicznych. Ze względu na możliwość zaoszczędzenia zdrowych tkanek szczególne wskazanie stanowią guzy zlokalizowane w miejscach o najwyższym znaczeniu kosmetycznym i funkcjonalnym (powieki, nos, środek twarzy).W porównaniu do klasycznych form leczenia raków skóry (w tym – rutynowego wycięcia chirurgicznego z określonym przedoperacyjnie marginesem wycięcia), metoda chirurgii mikrograficznej Mohsa pozwala na uzyskanie najwyższych wskaźników wyleczalności (nawrotowość od 1 -2% dla raków podstawnokomórkowych z grupy niskiego ryzyka do ok 5-6% dla guzów wysokiego ryzyka). W naszym ośrodku nie stosujemy tej metody w leczeniu czerniaków.

W szpitalu Medfemina we Wrocławiu zabiegi przeprowadza: Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! tel. (71) 333 000 3 lub napisz do nas: szpital@medfemina.pl

tagi: dr Bienik wrocław. dr andjrzejbieniek wrocłąw, mosh wrocław, chirurgia mikrograficzna wrocław, nowotwór skóry wrocław, rak skóry wroclaw, andrzej bieniek medfemina, chirurg wrocław. mosh cena wrocław

Call Now Button