EN YT FB
flowers flowers 2 3

Dr Karolina Panek – Laszczyńska

Wykształcenie:

 • 2004 – 2010 – Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; ukończone z wynikiem bardzo dobrym oraz odznaką ‘Wzorowego Studenta’.
 • 2010 – 2011 –   Staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
 • 2011 – Lekarski Egzamin Państwowy (LEP)

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

2011 – obecnie – Specjalizacja z zakresu Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Tryb rezydencki.

2012 – obecnie – Dyżury w ambulatorium medycznym, w ramach nocna i świąteczna pomoc medycznej – NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • 12.01.2008r. Wrocław – Indywidualizacja postępowania z chorym na nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące
 • 17.01.2009r. Wrocław – „Podsumowanie zmian w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej”
 • 25.04.2009r. Wrocław – „Szczepieniach ochronne, od niemowlęcia do wieku dojrzałego”
 • 27-29.05.2010 Wrocław – „Postępy w perinatologii i ginekologii” – Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe organizowane z okazji Jubileuszu 120 lat działalności I Kliniki Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • 18.02.2012 Wrocław – „Ginekologia 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia” – Sympozjum naukowo-szkoleniowe.
 • 01-03.03.2012r. Wrocław – „I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej”
 • 25.05.2012r. Wrocław – „Kobieta współczesna blaski i cienie” konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Zdrowia Kobiety
 • 15-16.06.2012r. Poznań – „Ginekologia i Położnictwo  – Nowe Trendy”
 • 14-19.04.2013r. Zamość – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii „Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie”

Osiągnięcia naukowe:

2008/2009 

Stypendium Ministra Zdrowia za  wybitne osiągnięcia w nauce

2009/2010 

Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce

2006/2007 

Indywidualny Tok Studiów w Katedrze Fizjologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekunem z ramienia katedry była dr Joanna Thannhauser.

2009/2010

Indywidualny Tok Studiów w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Praca naukowa obejmującą porównanie dwóch metod cięć cesarskich – Pfannenstiela i Misgav-Ladach.

2008/2009

Vice-Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności we Wrocławiu. W ramach aktywności naukowej SKN czynny udział w licznych konferencjach i zjazdach naukowych.

2007 – 2010

Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach aktywności naukowej SKN czynny udział w licznych konferencjach i zjazdach naukowych. Pierwsze miejsce w sesji chorób wewnętrznych XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych we Wrocławiu, z pracą pt. „Badanie elektrokardiograficzne i echokardiograficzne w wadach zastawkowych lewego serca”.

Hobby:

 • podróże, film