MENU

Profesor Andrzej Morawski

Przedstawiamy sylwetkę prof. nad. Andrzej Morawskiego, jednego ze światowych pionierów mało-inwazyjnych zabiegów ginekologicznych wykonywanych techniką laparoskopową. Profesor Andrzej Morawski wykonuje pełne spektrum zabiegów kobiecych w szpitalu Medfemina.

Profesor nadzwyczajny Andrzej Morawski to europejski autorytet w dziedzinie kobiecej laparoskopii. Jako jeden z pionierów technik laparoskopowych brał aktywny udział w wypracowaniu metod i narzędzi laparoskopowych, od początku wprowadzania techniki laparoskopowej w niemieckich szpitalach. Jako wieloletni ordynator oraz dyrektor, w wiodących niemieckich klinikach kobiecych, przez wiele lat odpowiadał za oddziały ginekologiczno - położnicze. Obecnie doktor Morawski kształci młodszych kolegów w operacjach laparoskopowych w szpitalu Medfemina we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu znaczących prac naukowych oraz filmów instruktażowych a także głównym prowadzącym pierwszego w Polsce, kompleksowego kursu laparoskopowego dla lekarzy ginekologów. Na koncie prof. nad. Andrzeja Morawskiego jest ponad 5000 z sukcesem wykonanych laparoskopowych operacji ginekologicznych oraz tysiące innych zabiegów. Poniżej zamieszczamy detaliczny życiorys zawodowy prof. nad. dr n. med. Andrzeja Morawskiego.

 

Wykształcenie

1962 - 66    Liceum Ogolnoksztalcace nr. 44 im. A. Dobiszewskiego, Warszawa
1966 - 68    Praktyka – Oddzial Ortopedii – Szpital Miejski Bialystok
1968 - 70    Studia Medyczne – Akadenia Medyczna w Bialymstoku
1970 - 74    Studia Medyczne – Akadenia Medyczna w Warszawie
24.06.1974  Dyplom Lekarza
1974 - 75    Staz podyplomowy: Chirurgia, Interna, Pediatria, Ginekologia Kliniki Akademi Medycznej w Warszawie
1975 - 78    Asystent - Instytut Onkologii, w Warszawie, Klinika Gynekologii Onkologicznej
1975 - 78    Staz specjalizacyjny - Klinika Ginekologii i Poloznictwa WAM w Warszawie
17. 10. 78   Specjalizacja z Ginekologii i Poloznictwa
1978 - 80    Adjunkt - Instytut Onkologii, w Warszawie, Klinika Gynekologii Onkologicznej
1980 - 82    Senior Registrar Clinic for Gynecology & Obstetrics, Al – Jamahiriya Hospital, University of Garyounis, Benghazi, Libya
1982 - 85    Pracownik naukowy - Tumorzentrum Rhein-Main, Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum der J.W. Goethe Universität, Frankfurt / M
1985 - 92    Oberarzt (ordynator)- Frauenklinik, Universität des Saarlandes, Homburg /Saar
1994           Doktorat – Slaska Akademia Medyczna
1992 - 96    Leitender Oberarzt (zastepca kierownika kliniki) - Klinik am Eichert, Göppingen, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm.
1996 -        Chefarzt (kierownik kliniki) - Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, St. Josefs-Krankenhaus, Potsdam
2000 - 05    Kierownik Oddzialu Ginekologii Operacyjnej w Meoclinic – Berlin
2005 - 09    Prywatna Praktyka Ginekologiczna Wilmersdorferstraße Berlin
2005 - 09    Kierownik projektu prywatnej kliniki Semmaneum (Berlin)
2009 - 11    Chefarzt (kierownik kliniki) - Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt
2011 -        Czlonek Rady Naukowej EMC, szef szkolenia w laparoskopii ginekologicznej Warszawa

2016 -       Kierownik zespołu laparoskopii szpitala Medfemina, Wrocław

2016 -       Profesor nadzwyczajny (Visiting Professor) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Katalog operacji wykonanych przez dr n. med. Andrzeja Morawskiego (stan na koniec 2015 roku)

Abdominalna lub waginalna hiterektomia  - 1528
Radykalna histerktomia ( modo Wertheim ) - 302 ( w tym laparoskopowo 182 )
Eksploratywna laparotomia - 313
Diagnostyczna laparoskopia - 970
Operacyjna Laparoskopia ( EUG, nieplodnosc, adnexektomia,LAVH, LASH, TLH, lymphonodektomia itp. ) - 4100
Histeroskopia - 2450
Mikrochirurgia - 112
Chirurgia piersi – male zabiegi - 696
Chirurgia piersi - mastektomia + limfomodektomia pachowa - 390
Plastyczna chirurgia piersi - 86
Operacje w przypadkach inkontynencji - 678
Wulvektomia - 29
Cięcia cesarskie - 642
Porody drogami natury ( 776 vag. operacyjne porody ) - 12900
Aplikacje radowe lub After-loading - 1320

 

Publikacje i referaty naukowe:

1. Morawski A., Piatkowski Z. : Wyleczenie pacjentki z zachowaniem plodnosci w przypadku rozrodczaka jajnika. Ginek. Pol. 46, 195, 1975
2. Sikorowa L., Morawski A., Piatkowski Z. : Endodermal Sinus Tumor of the Ovary. Oncology 36, 187, 1979.
3. Leszczyñska H., Leszczyk T., Morawski A., Piatkowski Z. : Charakterystyka nowotworów jajnika w materiale Instytutu Onkologii w Warszawie z lat 1948 - 1975. II Sympozjum Sekcji Onkol. Gin. PTG - Poznañ, 34, 1976.
4. Bobek-Pstrucha E., Medvey K., Morawski A. : Metody i wyniki leczenia chorych na homogenne i mieszane postacie rozrodczaków jajnika. Nowotwory, 1983, XXXIII, 1.
5. Wallwiener D., Morawski A., Damböck R., Bastert G. : Histological differences in the tissue effect as well as the healing process after the uterotomy performed on the rats with the use of CO2 Laser - superpulse versus continous wave. In Weidelich W., Weidelich R. - Lasers Optoelectronics in medicine, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 1988, 182 -189.
6. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Sapphire tip in treatment of recurrence of breast cancer, cancer of the vulva and tumor reduction. In Weidelich W., Weidelich R. - Lasers Optoelectronics in medicine, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 1988, 276 - 278.
7. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Nd : YAG Laser sapphire tip in operative hysteroscopy - a preliminary report. In Weidelich W., Weidelich R. - Lasers Optoelectronics in medicine, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 1988, 279 - 281.
8. Wallwiener D., Morawski A., Plantener G., Bastert G. : Ist die Adhäsiolyse mittels Neodym - YAG Laser eine Alternative zur CO 2 Laser Adhäsiolyse. Laser Med. Surg. 1988, 3 : 142 - 147.
9. Wallwiener D., Stolz W., Pollman D., Morawski A., Spiller M., Bastert G. : Nd : YAG Laser ( Kontakttechnik mit Sapphirespitzen ) - eine tierexperimentell - chirurgische Studie am Minischweinen. Laser Med. Surg. 1989, 4 : 172 - 179.
10. Wallwiener D., Morawski A., Pollmann D., Stolz W., Bastert G. : Der Nd : YAG In - Touch - Laser in der operativen Laparoskopie - Erte klinische Ergebnisse. Laser Med. Surg. 1989, 5 : 36 - 41.

11. Wallwiener D., Pollmann D., Morawski A., Bastert G., Krampe C. : Die Nd : YAG Laser - Kontakttechnik mit Saphirschneidespitzen - lasertechnischen Background und Gewebeeffekte. Laser Med. Surg. 1988, 4 : 75 - 85.

12. Herrmann U., Meandzija M., Morawski A., Frank F., Waldvogel H., Fengler Th. : Atlas der laserchirurgischen Operationen in der Gynäkologie. In Müller - Berlien ( Hrsg. ) Fortschrite in der Lasermedizin 3 - ECOMED; Landsberg - München - Zürich, 1989.
13. Morawski A, Possover M, Müller E, Hettenbach A.: Hysteroskopie in der EUG - Diagnostik.; Minim. Inv. Chir., 1994, 3(1) 24-26
14. Possover M., Morawski A., Hettenbach A. : Neue minimal invasive Therapie : Konzept zur Behandlung des Zervixkarzinoms. Minim. Inv. Chir. 1994, 1: 26 - 29.
15. Oehlenschläger W., Morawski A. : Dokumentations- und Informationsmodell für die gynäkologische Onkologie. GMDS - 29 Jahrestagung, 1984, Frankfurt.
16. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Operative Lasertherapie von lokoregionären Rezidiven von Mamma-Carcinomen. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Düsseldorf 9, 86.
17. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser in der gynäkologischen Reproduktionschirurgie. Lasergynäkologie und Methoden der Laseranwendung in der Medizin. Berlin, Universitäts-Frauenklinik der Charite., 9, 1986.
18. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Modernes Management von EPH -Ges tosen. Hebamenkongress, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 10, 1986.
19. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Apparative Diagnostik versus klinische Diagnostik in der Geburtshilfe - eine Synthese. Hebamenkongress, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 10, 1986.
20. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Orgotein ( Superoxid - Dismutase ) as Therapeutic Alternative in the Treatment of Intraperitoneal Adhesions. XII World Congress on Fertility & Sterility, Singapore, 10, 1986.
21. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Endoskopische CO2 - Laser Operationen in der Reproduktionschirurgie - ein vorläufiger Bericht. XII World Congress on Fertility & Sterility, Singapore, 10, 1986.
22. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : CO2 - Laser in der gynäkologischen Mikrochirurgie. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
23. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laser in der Gynäkologie :Laserforschungsprogramm - Entwicklung und Funktion. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
24. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laser in der gynäkologischen Onkologie. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
25. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser Endoskopie in der Gynäkologie.Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
26. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Lokoregionäre Rezideve von Mammacarcinomen. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
27. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Prämaligne und maligne Erkrankungendes äußeren Genitales. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
28. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser - Applikationsforschung auf der Basis tierexperimentell - chirurgischer Modelle. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik
Homburg, 11, 1986.
29. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Reproduktionschirurgische Laser - Applikation. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
30. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser Laparoskopie. Laser Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 11, 1986.
31. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser in der gynäkologischen Reproduktionsmedizin. I Homburger Symposium - Aktuelle Therapiekonzepte in der Reproduktionsmedizin., 2, 87.
32. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Operative Hysteroskopie in der Sterilitätstherapie. I Homburger Symposium - Aktuelle Therapiekonzepte in der Reproduktionsmedizin., 2, 87.
33. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG " In - touch Adhäsiolyse " Erste Erfahrungen im tierexperimentellen Modell. Journees d´Endoscopie Gynecologique Operatoire, Paris, 4, 1987.
34. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laser Hysteroscopy. Journees d´Endoscopie Gynecologique Operatoire, Paris, 4, 1987.
35. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Superpulsed - technique versus continous wave technique : A comparative study of various laser techniques in experimental tumor surgery ( Lewis Loung Carcinoma ). 5 th International Meeting of Gynecological Oncology, Venice, 4, 1987.
36. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laser in gynecological oncology CO2 - Laser, Nd : YAG - Laser - preliminary report. 5 th International Meeting of Gynecological Oncology, Venice, 4, 1987.
37. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser in der Fertilitätschirurgie. Berufsverband der Frauenärzte, Land Hessen, 7 Fortbildungsseminar, Kloster Ebersbach, 5, 87.
38. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Der Laser in der gynäkologischen Onkologie. Berufsverband der Frauenärzte, Land Hessen, 7 Fortbildungsseminar, Kloster Ebersbach, 5, 87.
39. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Lasertechnische Neuentwicklungen : In Touch Laser. Laser - Workshop, Universitäts - Frauenklinik Homburg, 5, 1987.
40. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Neuenwickelte Lasertechniken für den Einsatz in der Gynäkologie. Tagung der Österreichischen Gesellschaft f. Gynäkologie und Geburtshilfe u. Jubiläumstagung d. Bayrischen Gesellschaft f. Geburtsh. und Frauenheilk., Würzburg, 5, 1987
41. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Optimierung der kombinierten Bestrahlungstherapie des Collumkarzinoms. Tagung der Österreichischen Gesellschaft f. Gynäkologie und Geburtshilfe u. Jubiläumstagung d. Bayrischen Gesellschaft f. Geburtsh. und Frauenheilk., Würzburg, 5, 1987.
42. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Histological differences in the tissue effect, as well as the healing process after the uterotomy performed on rats with use of the CO2 - Laser, superpulsed versus continous wave. 7th Congress of the International Society for Laser Surgery and Medicine. Munich, 6, 1987.

43. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : The Nd : YAG Laser - Sapphir Tip in the reproductive surgery; a preliminary report. 7th Congress of the International Society for Laser Surgery and Medicine. Munich, 6, 1987.
44. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Sapphire Tip in the treatment of the recurrence of breast cancer, of recurrence of cancer of the vulva and tumor reduction. 7th Congress of the International Society for Laser Surgery and Medicine. Munich, 6, 1987.
45. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Nd : YAG - Laser - sapphire tip in the operative hysteroscopy; a preliminary report. 7th Congress of the International Society for Laser Surgery and Medicine. Munich, 6, 1987.
46. Maier T., Wallwiener D., Stolz W., Morawski A., Bastert G. : Erste Erfahrungen mit einer psychologischen Sprechstunde im Rahmen der gynäkologischen Sterilitätstherapie. 16 Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft zum Studium der Fertilität und Sterilität. Bonn, 6, 1987.
47. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Die Nd : YAG Laser-Kontakttechnik in der operativen Hysteroskopie. 16 Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft zum Studium der Fertilität und Sterilität. Bonn, 6, 1987.
48. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Die Nd : YAG - Laser - Kontakttechnik in der operativen Laparoskopie. 16 Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft zum Studium der Fertilität und Sterilität. Bonn, 6, 1987
49. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Basic models in experimental laser research. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
50. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Alternative laser techniques in laparoscopy. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
51. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Today and Tomorrow of laser in gynecological oncology. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9,1987.
52. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Sapphire tip - new tool in hysteroscopical surgery. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
53. Damböck R., Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Tissue effect of the CO2 - Laser - super-pulse-wave versus continous wave. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
54 Pollmann D., Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG - Laser contact technique - histological evaluation of tissue effect. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
55. Ehrenforth S., Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : First Experimental with the new developed pulse-mode of the CO2 - Laser. International Symposium, Laser in Gynecology, Homburg, 9, 1987.
56. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Nd : YAG - Laser contact technique in operative hysteroscopy. ESCO - ESHRE Joint Centre, Budapest, 9, 1987.
57. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG - Laser contact technique, new alternative in laser laparoscopy. ESCO - ESHRE Joint Centre, Budapest, 9, 1987.
58. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG - Laser contact technique, a new tool in laser laparoscopy. XI World Congress on Human Reproduction. Tokyo, 10, 1987
59. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG "In Touch" Laser in der Reproduktionschirurgie. Laser symposium, Charite, Dresden, 10, 1987.
60. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Alternative Therapiemöglichkeiten in der gynäkologischen Reproduktionschirurgie - tierexperimentelle und klinische Ansätze. XI Akademische Tagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, Insbruck, 10, 1987
61. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Operative Laseranwendung in der gynäkologischen onkologie. XI Akademische Tagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, Insbruck, 10, 1987
62. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser in der Reproduktionschirurgie. Fortbildungsveranstaltung des Bundesknapschaftskrankenhausen, Dortmund, 11, 1987.
63. Wallwiener D., Morawski A., : Neue therapeutische Möglichkeiten für Laser in der Gynäkologie. Laser Brief, 8, 1987
64. Wallwiener D., Morawski A., Plantener G., Bastert G. : Ist die Adhäsiolyse mittels Nd: YAG Laser eine Alternative zur CO2 - Laser Adhäsiolyse. Erdman Brenger Verlag, 142 -147, 3, 1987.
65. Morawski A. : Laser-laparoskopische Sterilitätsbehandlung. Workshop - Minimal Invasive Therapie, Göppingen, 10, 1992.
66. Morawski A. : Laparoskopische Behandlung der EUG. Mittelreinische Gesellschaft - Mannheim, 4, 1993.
67. Morawski A. : Neue Behandlungskonzepte beim Uterus Myomen. Mittelreinische Gesellschaft - Mannheim, 4, 1993.
68. Morawski A. : Minimaly Invasive Treatment in Cervical Cancer. Congress of European Society of Gynecologic Oncology, Barcelona, 6, 1993.
69. Morawski A. : Minimally Invasive Therapy in Gynecology. European School of Gynecological Oncology, Bia³owie¿a, 5, 1993.
70. Morawski A. : Laparoscopic Therapy of Cervical and Endometrial Cancer. European School of Gynecological Oncology, Bia³owie¿a, 5, 1993.
71. Morawski A. : Minimally Invasive Therapy in Gynecology. First Gynecologic Endoscopic Video - Film Festival. San Diego, 8, 1993.
72. Morawski A. : Minimaly Invasive Treatment in Cervical and Endometrial Cancer. XXI World Congress of Gynecologic Endoscopy. San Francisco, 11, 1993.
73. Morawski A. : Neue Therapiekonzepte in der Behandlung des Zervixkarzinom. Postgraduate Training, Cambridge, 9, 1993.
74. Morawski A. : Laparoscopic Hysterectomy and LAVH. ESGE Congress, 6, 1994.
75. Morawski A. : Laparoscopic Iliacal Lymphadenectomy - A Diagnostic Must in the Future ?. Second Gynecologic Endoscopic Video - Film Festival, San Diego, 6, 1994.
76. Possover M., Morawski A., Hettenbach A. : Laparoscopic Treatment of Ovarian Tumors in Menopausal Women. J. Gynecol. Biol. Repr. 23 ( 7 ) 784-9 1994
77. Possover M., Morawski A., Hettenbach A. : New Perspectives in Colour Ultrasound in Breast Diagnosis. Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 54 ( 8 ) 432-6 1994
78. Morawski A. : Laparoscopic approach in Gynecologic Oncology. International Symposium - Gynecologic Oncology., Warsaw 9, 1995
79. Morawski A. : Laparoscopic Adhesiolysis. Endoskopie Kurs - Kiel, 6, 1996
80. Morawski A. : Pelvic Inflamatory Diseasses - Role of Laparoscopy. Sterility & Infertility Congress, Orlando, 8, 1996.
81. Morawski A. : Laparoscopy in the Treatment of Endometrial Cancer. Baltic Sea Conference, Kiel, 6. 1997.
82. Morawski A. : Laparoscopy in the Treatment of Gynecologic Malignancies. Congress of American Association of Gynecologic Laparoscopists. Seattle, 9. 1997.
 

Operacyjne filmy szkoleniowe
1. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Operative Hysteroskopie mittels Nd : YAG "In Touch " Laser. 1988.
2. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laser Hysteroscopy by Means of Sapphire Tip. 1988.
3. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : CO2 - Laser Laparoskopie. 1986.
4. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Laser in Gynecology. 1987.
5. Morawski A., Wallwiener D., Bastert G. : Laseranwendung in der Gynekologie.1988.
6. Wallwiener D., Morawski A., Bastert G. : Nd : YAG - Laser Laparoscopy by Means of Sapphire Tip. 1988.
7. Morawski A. : Minimally Invasive Therapy In Gynecology. 1993.
8. Morawski A. : Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy. 1994.
9. Morawski A., Zieliñski J. : Laparoscopic Iliacal Lymphadenectomy - A Diagnostic Must In The Future ?. 1994.
10. Morawski A. : Laparoscopic Cystectomy - The "Roll Up" Technique. 1995.
11. Morawski A. : Laparoscopy - Mythos & Reality. 1995.
12. Morawski A. : Video - Bibliotek, Endoskopie in der Gynäkologie, 10 Themen, 1996
13. Morawski A. : Laparoscopic Adhäsiolysis. 1997
14. Morawski A. : Laparoscopic Axillary Lympadenectomy. 1997
15. Morawski A. : Laparoscopy in Endometrial Cancer. 1998
16. Morawski A. : T V T 1999

 

tagi: dr Andrzej Morawski, doktor Morawski, doktor Andrzej Morawski Wrocław, dr n. med. Andrzej Morawski, profesor Morawski, prof. Morawski

Rejestracja (od 8:00 do 21:00): (+48) 71 333 000 3
Rejestracja przez Internet: całodobowa
Facebook Medfemina
Adres Borowska 262, Wrocław